O projekcie

Śląskie zawody w piosenkach i muzyce

„Szewc, piekarz i wielbny…” jest próbą przedstawienie, w formie krótkich filmów, zawodów spotykanych obecnie na Śląsku, z uwzględnieniem specyfiki historycznej i kulturowej regionu. Filmy mają charakter reportażu etnograficznego, ukazującego przedstawiciela danego zawodu podczas pracy, rozmowę o sposobie pozyskiwania wiedzy zawodowej, przeszłości zawodu, typowym dniu pracy oraz kondycji zawodu współcześnie, a także przykład śląskiego folkloru zawodowego związanego z tym zajęciem (np. pieśń górnicza, taniec Szewc, przysłowia zw. z rolnictwem) przedstawiony w sposób artystyczny.

Filmy mogą być wykorzystane zarówno jako element edukacji regionalnej, jak i jako pomoc w wyborze ścieżki zawodowej dla uczniów z różnych środowisk. Będą też etnograficznym dokumentem oraz sposobem na promocję lokalnego rzemiosła i ukazanie jego tradycji i historii. Realizacja zadania przyczyni się także do popularyzacji wiedzy o folklorze zawodowym, tak ważnym na Śląsku dawniej i obecnie.

Kapela Fedaków

Iga Fedak – etnolog, etnomuzykolog, instruktorka tańca ludowego. Na co dzień prowadzi zajęcia i warsztaty etnograficzne, etnomuzykologiczne oraz z zakresu tańców ludowych i miejskich. Śpiewa, gra i prowadzi potańcówki w rodzinnej Kapeli Fedaków z Katowic. Prowadzi przedmiot „taniec tradycyjny” oraz wykład zmienny na podyplomowych studiach z zakresu polskiej muzyki tradycyjnej na katowickiej Akademii Muzycznej. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, łączące tematy etnograficzne z muzycznymi i tanecznymi, a także szkolenia dla nauczycieli i animatorów z zakresu pracy z folklorem, zwłaszcza folklorem śląskim w edukacji (m.in. Mały Kolberg na Górnym Śląsku, Mały Kolberg na Śląsku Opolskim, szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach). Współorganizatorka i prowadząca podczas I i II Śląskiego Taboru w Ornontowicach. Katowiczanka.

Jakub Fedak – muzyk, kompozytor, aranżer, pedagog. Multiinstrumentalista w rodzinnej Kapeli Fedaków. Na co dzień pracuje edukacyjnie i artystycznie z materiałem z zakresu muzyki tradycyjnej, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci i dorosłych, a także grając i aranżując muzykę ludową oraz komponując dla Kapeli Fedaków. Gra na wibrafonie w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej, która popularyzuje tańce i folklor miejski. Wraz z zespołem zdobył takie nagrody jak wyróżnienie na konkursie Polskiego Radia Nowa Tradycja 2015, III miejsce w konkursie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku 2016, I miejsce (2016) oraz miejsca w pierwszej dziesiątce (2017, 2018) konkursu na folkową płytę roku Wirtualne Gęśle.

Wojciech Szwiec

Absolwent kulturoznawstwa, twórca i koordynator Młodzieżowego Klubu Filmowego w Łaziskach Górnych. Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, członek najstarszego w Polsce Amatorskiego Klubu filmowego „iks” w Mikołowie. Trzykrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 2008, 2011 i 2013  r. Autor książki „Filmowe Południe. Kino amatorskie na Górnym Śląsku”.

W projekcie “Szewc, piekarz i wielebny…” jest realizatorem i montażystą filmów poświęconych folklorowi zawodowemu.


Broszura informacyjna do pobrania